Danh sách vận đơn của bạn
Từ ngày
Đến ngày
# STT Mã VĐ Mã tham chiếu Trạng Thái VĐ COD Cước phí Cước thu hộ Người nhận ĐT nhận Địa chỉ tiết Địa chỉ nhận Tỉnh thành nhận Quận huyện nhận Hình thức thanh toán Ngày gửi TL(kg)